www.bgturist.net
 
 
 
История Настаняване Развлечения Услуги Транспорт Туризъм Галерия
Град Перник се намира в Югозападна България. Едноименната община обхваща Пернишката котловина по горното поречие на р. Струма, част от Национален парк “Витоша” и ботаническия резерват “Острица”.

Климатът е умерено континентален. Характерна черта на климата са приземните температурни инверсии, особено през зимните месеци. Пролетта настъпва сравнително късно - към края на март и началото на април. Средната пролетна температура е +9°С. За лятото средната сезонна температура е 19,9°С. Най-горещият месец е юли - средно месечна температура 29,6°С.

Първите сведения за поселищен живот в района на Перник датират от ранния неолит, когато по тези земи е живяло тракийско племе агриани.

През римско време селището е заемало важно място по стратегическия път, свързващ Улпия Сердика (дн. София) с Улпия Пауталия (дн. Кюстендил). В началото на VII век тук се заселват славяни. По времето на хан Омуртаг селището влиза в пределите на българската държава и става гранична крепост. В края на Х и началото на ХI век Перник е административен център на местния воевода Кракра. През 1004 г. Кракра Пернишки храбро защитатава своята твърдина от нападението на византийските войски, водени от император Василий ІІ. След продължителни бойни действия той отхвърля предложените му високи постове, нанася тежко поражение на византийските войски.

Перник влиза в пределите на Второто българско царство през 1204 г., крепостта продължава да има своето важно стратегическо значение като център на административна област. Създаването на османската империя и падането на България под турско робство (1396 г.) слага край на значението, което Перник има като крепост, вече не е и административен център.

Освобождението от турско робство заварва Перник като малко земеделско и скотовъдно селище с население около 1 000 човека, съставено от отделни махали.

През 1891 г. са извършени проучвания на залежите край с. Перник. През м. юли 1891 г. Министерство на финансите издава заповед за експлоатацията им. Перник добива облика на индустриално селище, подобно на много миньорски селища в Западна Европа. Съвсем естествено на 26 юни 1929 г. с на цар Борис III Перник е обявен за град.

 
Българските съкровища

Най-старото злато в света е открито в България. Научете повече за големите български съкровища и къде може да ги видите. Още...

 
Знаете ли, че...?

Знаете ли къде се намира най-голямата римска баня на Балканския полуостров, заемайки площ от над 7000 кв. м.? Това е и най-голямата обществена антична сграда, открита досега в България. Още...

 
Времето в момента
 
Препоръчваме ви още
 
 
Панагюрище
 
Клисура
 
Гоце Делчев
 
Копривщица