www.bgturist.net
 
 
 
Коя е най-голямата защитена територия в Република България? Тя заема площ от 1 161 кв.км, а това е 1 % от площта на страната.

Природен парк "Странджа" е най-голямата защитена територия в Република България (1 161 кв.км – 1 % от площта на страната). Обхваща българската част на Странджа планина, като на юг граничи с Турция, а на изток с Черно море. Близостта му до континента Азия го прави уникален както по отношение на изключителното за Европа биологично разнообразие, така и в културно-исторически план.

Създаден е като Народен парк на 24 януари 1995 г. по инициатива на група български природозащитници и лесовъди. Целта е да се опази в полза на обществото неповторимата природа на Странджа, свързаните с нея традиции и поминък и се осигури устойчиво социално-икономическо развитие на района. Дотогава защитата на територията се осъществява фрагментарно чрез мрежата от резервати, защитени местности и природни забележителности със съответните режими в тях.

За по-доброто опазване на природното богатство, в Парка са обособени 5 природни резервата, 14 защитени местности и 8 природни забележителности.

Особеното разположение на парка на подстъпите на Европа към Азия го прави уникален както по отношение на изключителното за Европа биоразнообразие, така и в културно-исторически план. Странджа е специфична етнокултурна област със съхранени до днес уникални за страната традиции и обичаи, местен бит и говор. Богатството от паметници на културата от всички исторически епохи допълва специфичния дух на територията.

Специфичното разположение на Парка на границата между България и Турция поставя територията във фокуса на регионалната политика за трансгранично сътрудничество и създава възможности за развиване на партньорства в областта както на устойчивото развитие, така и на природозащитата. Символ на Парка е странджанската зеленика.

 
Къде почиват известните

Къде почиват известните? Кои са любимите им дестинации? Какви са техните истории? Интервюта с популярните българи може да видите тук. Още...

 
Българските съкровища

Най-старото злато в света е открито в България. Научете повече за големите български съкровища и къде може да ги видите. Още...

 
Знаете ли, че...?

Знаете ли къде се намира къщата-музей "Никола Вапцаров", която е обявена за исторически паметник на културата с национално значение?
Още...

 
 
Препоръчваме ви още
 
 
Стара Загора
 
Лъки
 
Велико Търново
 
Св. Константин и Елена