www.bgturist.net
 
 
 
Знаете ли кое е най-голямото естествено езеро в България? Дължината му е 9,6 км, а най-широката му част е 4,5 км.

Езерото Вая е най-голямото естествено езеро в България. Дължината му е 9,6 км, а най-широката му част е 4,5 км. Площта на водната повърхност е 2760 ха. Дълбочината му достига едва до 1,3 м. От морето го отделя пясъчна коса, в която е изграден индустриалният квартал на Бургас.

Езерото е известно също така и с името Бургаско. В южния си край езерото образува плитък залив, който в миналото е имал връзка с Мандренското езеро. Понастоящем езерото Вая е свързано с морски квартал, свързващ с шлюз. В западната му част се вливат реките Айтоска, Съндър дере и Чукарска. Водата на езерото е слабо солена със значителни сезонни и годишни колебания. Обгърнато е с пръстен от тръстика, която в западната част образува голям и плътен масив.

Бургаското езеро има богат растителен и животински свят, с което привлича все повече наблюдатели. Безгръбначните животни са над 60 вида. Рибите са 23, а от птиците до този момент са наблюдавани 254 вида. Много от тях са редки за България, Европа, а 9 от тях и за света. Някои от рядко срещаните птици са птиците като чапли, големи корморани, кокилобегача, гмурци и др. През 1997 западната му част с площ от 379,4 ха е обявена за защитена с цел да се запазят гнездещите колонии от нощни, малки, бели и гривести чапли и други водолюбиви птици.

Над Вая минава Виа Понтика - една от най-големите въздушни магистрали на мигриращи птици от цяла Европа. През 2003 г. е обявено за Влажна зона с Международно значение, съгласно Рамсарската конвенция.

Предлагат се лодки за разходка. През последните години все повече се развива еко и познавателният туризъм край Бургаското езеро.

 
Къде почиват известните

Къде почиват известните? Кои са любимите им дестинации? Какви са техните истории? Интервюта с популярните българи може да видите тук. Още...

 
Българските съкровища

Най-старото злато в света е открито в България. Научете повече за големите български съкровища и къде може да ги видите. Още...

 
Знаете ли, че...?

Знаете ли кой е най-високият връх на Пирин? Със своите 2914м. той е втори по височина в България и трети на Балканския полуостров след Митикас в Олимп (Гърция). Още...

 
 
Препоръчваме ви още
 
 
Пампорово
 
Петрич
 
Силистра
 
Априлци