www.bgturist.net
 
 
 
Поморийско езеро

Поморийско езеро е крайбрежна солена лагуна, разположена в непосредствена близост до гр. Поморие. Езерото е дълго около 8 км, а в най-широката си част достига 2 км, дълбочината на водата варира между 50 и 150 см. От хилядолетия езерото е било източник на ценни ресурси за хората – сол и лечебна кал. Поморийските солници съществуват повече от 2000 години и са били основен източник на този ценен продукт за нашите земи. Солта все още се добива по традиционния метод чрез изпарение на солената вода на езерото. Лечебната кал е важен медицински продукт, който се добива от дъното на езерото. Получава се при разграждането на мъртвата органична материя (основно водорасли), която се натрупва на дъното. В тясна зависимост е от специфичната хиперсолена среда.

Поморийско езеро е дом на редица застрашени растителни и животински видове. В района се срещат редица растения, които не могат да се наблюдават на други места. Районът на езерото е най-голямото находище на редкия растителен вид синя тойна, който е включен в Червената книга на България. Други интересни видове включват пясъчната метличина, крайморското какиле, морският чистец, солянката и др. В езерото се срещат 7 вида риби, като интересното е, че само един от тях е постоянен – кавказкото попче, което се е специализирало да живее в хиперсолената среда на езерото.

Поморийско езеро Поморийско езеро Поморийско езеро
Най-голямото природно богатство на езерото са птиците. Регистрирани са общо 269 вида птици, които могат да се наблюдават през различните сезони. Езерото е основно място за гнездене в България на редица застрашени видове като гривестата, речната и белочелата рибарки, саблеклюна, немия лебед, кокилобегача, морския дъждосвирец, белия ангъч и др. Голямото видово разнообразие се определя най-вече от разположението на езерото по големия миграционен път на птиците – Виа Понтика. Всяка пролет и есен над езерото прелитат стотици хиляди щъркели, пеликани и хищни птици на път от местата си за размножаване към зимните си квартири.

За да се опази това природно богатство езерото е обявено за защитена местност. Неговата важност за опазване на редица видове е призната и на международно ниво с включването му в Списъка на Влажните зони с международно значение към Рамскарската конвенция и в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. В района на езерото е постигнат и един от най-големите резултати за опазване на застрашени видове птици: на специално изградени островчета от доброволците на „Зелени Балкани” в езерото гнезди най-голямата колония от гривести рибарки на Балканския полуостров. Преди това в езерото са гнездили само 6 двойки от този вид, но след тяхното изграждане числеността е нараснала до над 1000 двойки, като рекорда е поставен през 2009 с 1500 двойки!

Ако сте любопитни да научите повече за природата в района на езерото няма да намерите по-подходящо място за това от Посетителския център „Поморийско езеро”, разположен на самия бряг на езерото. Там ще откриете богата експозиция представяща обитателите на езерото чрез снимки, макети, видеоклипове и интерактивен дисплей. Професионален гид ще ви разкаже за особеностите и ценностите на района и ще ви насочи къде може да се разходите и видите някой от обитателите на езерото. От терасата на центъра ще се насладите на просторна гледка към основните места за гнездене на птиците в езерото и ще чуете техните характерни песни. Със специализираната оптическа техника ще имате възможност да видите обитателите отблизо и да се научите да ги различавате.

Посетителски център „Поморийско езеро” работи всеки ден (без неделя и понеделник) от 09.00 до 19.30 часа.

За контакти и повече информация: Стоян Йорданов, тел: 0885/108716

 
Къде почиват известните

Къде почиват известните? Кои са любимите им дестинации? Какви са техните истории? Интервюта с популярните българи може да видите тук. Още...

 
Българските съкровища

Най-старото злато в света е открито в България. Научете повече за големите български съкровища и къде може да ги видите. Още...

 
Знаете ли, че...?

Знаете ли кое е най-голямото естествено езеро в България? Дължината му е 9,6 км, а най-широката му част е 4,5 км. Още...

 
 
Препоръчваме ви още
 
 
Ковачевица
 
Рилски манастир
 
Шумен
 
Ахтопол