www.bgturist.net
 
 
 
Резерват "Сребърна"

Езерото Сребърна е разположено край река Дунав, на около 16 км западно от град Силистра, Североизточна България. Неговата уникалност произтича от факта, че е главна "спирка" по т. нар. Via Pontiсa, най-важното миграционно трасе на прелетните птици между Северна Европа и Централна Африка. Единствено тук гнезди световно застрашеният вид птица — къдроглав пеликан.

Дълбочината на Сребърна варира между един и три метра. Цялото езеро е обрасло с тръстика и други водолюбиви растения. Флората е представена от 67 вида висши растения, част от които са рядкост за Европа. В резервата и неговите околности общо са установени 230 вида птици, или 57,5% от българската орнитофауна (която се състои от около 400 вида). Девет вида са световно застрашени като три от тях имат стабилни и уникални популации в резервата - малък корморан, къдроглав пеликан и белоока потапница. През лятото на територията на резервата могат да се наблюдават още 20 вида земноводни, 21 вида влечуги, 39 вида бозайници, 10 вида риби.

Тръстиката (Phragmites australis) образува доминантното растително съобщество в резервата и заема 2/3 (400 хектара) от общата площ на резервата.

Сред жителите на селото се носят легенди за името на Сребърна. Казват, че когато се изкачиш на вьзвишението до езерото, на лунна светлина водата изглежда като излята от сребро.Други смятат, че името на Сребьрна идва от легендата за хан Сребрун, който по времето на хан Аспарух разположил своя стан край езерото на мястото на днешна Сребърна.

През 1975 г. езерото Сребърна е обявено за влажна зона с международно значение по Рамсарската конвенция, през 1977 г. - за Биосферен резерват, през 1983 г. е вписан в списъка на ЮНЕСКО като обект на световното природно и културно наследство, а през 1990 г. - за орнитологично важно място.

Вижте още: Силистра

 
Къде почиват известните

Къде почиват известните? Кои са любимите им дестинации? Какви са техните истории? Интервюта с популярните българи може да видите тук. Още...

 
Българските съкровища

Най-старото злато в света е открито в България. Научете повече за големите български съкровища и къде може да ги видите. Още...

 
Знаете ли, че...?

Знаете ли кой е най-високият връх на Стара планина? Висок е 2376 м. и попада на територията на Национален парк Централен Балкан. Още...

 
 
Препоръчваме ви още
 
 
Трявна
 
Габрово
 
Лозенец
 
Пампорово